Opis

„Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twoim domu, nieustannie Cię wychwalają.”
Psalm 84